FUNDUSZE

C-Quadrat Arts Total Return Flexible

Return Dynamic i C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible mają możliwość alokowania aktywów od 0 do 100% w akcje, od 0 do 100% w obligacje i od 0 do 100% w instrumenty pieniężne. Klienci akceptujący niższy poziom ryzyka mogą skorzystać z oferty funduszu C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced, którego maksymalna alokacja w akcje wynosi 50%, natomiast w obligacje i rynek pieniężny od 0 do 100%.

Wszystkie te fundusze dynamicznie reagują na zmieniającą się na rynkach sytuację i co ważne – zmiany te dokonują się automatycznie, bez ingerencji klienta czy doradcy. Co to daje w efekcie? Spokój i poczucie bezpieczeństwa, że kapitał jest chroniony. Odciąża zarówno klienta jak i doradcę od nieustannego monitoringu rynkowych trendów, eliminuje stres, że przeoczy się coś, czego konsekwencją będą dotkliwe straty.

Potwierdzeniem skuteczności strategii funduszy C-QUADRAT ARTS jest przyznanie firmie C-QUADRAT tytułu Najlepszego TFI roku 2012 przez czytelników magazynu „Börse Online”.

img
img

Jakie fundusze oferujemy?

Posiadamy szeroki zbiór funduszy dla naszych klientów.

Fundusze akcji

Są to jedne z najbardziej ryzykownych funduszy, które wiążą się z dłuższym horyzontem inwestycyjnym (trwającym co najmniej 5 lat).

Fundusze zrównoważone

Umiejętne zróżnicowanie funduszy, które zapewni Ci większy spokój i bezpieczeństwo.

Fundusze stabilnego wzrostu

Jest to najbezpieczniejszy rodzaj funduszy, w głównej mierze składający się z bezpiecznych instrumentów finansowych.

Fundusze papierów dłużnych

Fundusze inwestycyjne, których aktywa składają się głównie z obligacji skarbu państwa, bonów skarbowych i innych papierów dłużnych.

Fundusze rynku pieniężnego

Fundusze inwestycyjne, których aktywa składają się głównie z obligacji skarbu państwa, bonów skarbowych i innych papierów dłużnych.

Pozostałe fundusze

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej o tym co mamy dla Ciebie do zaoferowania.

image

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy napis do nas maila lub zadzwoń.

Odpowiedzialność

Każdy z rodzajów zapewnia inny poziom ryzyka oraz możliwych zysków/strat.

Istnieje tutaj pewna zależność:

  • im większe ryzyko inwestycji, tym większe możliwe zyski z inwestycji,
  • ale równocześnie możliwość większych strat w przypadku niepowodzenia inwestycji.

Informacje oraz artykuły przedstawione na stronie www.moneycoach.pl / moneyc.pl nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).