Rejestracja

ZAPISZ SIĘ NA SEMINARIA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w seminariach dostępnych na stronie www.moneycoach.pl / www.moneyc.pl
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych.